Medlemslogin ->   
 
IndsamlingsbarometerKlubhusindvielse

Oprettet: 2012-06-04 18:08:56

Klubhussponsorer

Oprettet: 2011-07-12 16:40:35

Disse virksomheder/enkeltpersoner og fonde har ydet støtte i form af gaver eller sponsorater:

Risum Ventilation: Ventilatorer og opsætning af samme på bad og toiletter. Værdi 10.000,-
Medlemmer til terrasse: 27.400,-
Sponsorat:
Murermester Michael Husted, kr. 5.000,-
Gave:
Arkitekt Niels Nielsen In-Consult, betaling af energirapport, værdi 4.500,-
Gave: Frovin Vinduer: Vindueskarme til hele huset. Værdi kr. 5.000,- 
Gave: Kim Rørdam Andersen, baderums skillevægge i glas Værdi kr. 5.000
Gave: Advokatfirmaet Machenhauernielsen: Lamper til værdi mindst 15000 kr.
Sponsorat:
Millerbyg kr. 10.000,-
Sponsorat: Tømrermester Jens Andersen kr. 10.000,-
Gave
: Jerslev Stillads kr. 15.000,-
Gave: Lokale- og Anlægsfonden: kr. 150.000
Sponsorløb
kr. 12.540: Se næste artikel
Sølv
sponsorat kr. 5.000: Risum Ventilation
Sølv
sponsorat kr. 5.000: Lægehuset Rørby
Sølv
sponsorat kr. 5.000: shipping.dk
Sølv
sponsorat kr. 5.000: SMJ Revision
Sølv
sponsorat kr. 5.000: Schultz Shipping A/S 
Sølv
sponsorat kr. 5.000: ReklameService · Erik Johnsen
Gave: Nordea Fonden kr. 30.000,-
Gave: Lions Club kr. 10.000,-
Guldsponsorat kr. 15.000: Jørn Pedersen, æresmedlem. 
S
ølvsponsorat kr. 5.000: Brille-Huset
Sølv
sponsorat kr. 5.000: Klinik for fodterapi v/Dorthe GransøeLokale & Anlægsfonden støtter med 150.000

Oprettet: 2011-07-12 16:32:19

5 Tårns Sponsorløb.

Oprettet: 2011-06-08 15:39:45

Som et led i at samle penge ind til klubhusbyggeriet har en række medlemmer ved hjælp af velvillige sponsorer gennem marts, april og maj måned løbet penge ind ved at indsamlet et beløb pr. tilbagelagt kilometer.

Det er blevet til ialt 17.540 kr (5000,- konverteret til et sølvsponsorat).

Mange tak for indsatsen.Se mere på sponsorløbssiden
.

Succesen vil muligvis blive gentaget på et senere tidspunkt, med mulighed for at flere kan byde ind med et mindre elller større beløb pr. løbet kilometer.

Sluttidsløb til fordel for klubhusbyggeriet

Oprettet: 2011-03-17 00:17:06

Lørdag den 5. marts afholdtes et lille løb i klubben, hvor man kunne gætte på sin sluttid på 5, 10 eller 15 km løb. For hvert minuts afvigelse i sluttiden faldt der 10,- kr af til klubhusbyggeriet.

Status
Deltagerbetaling: 45 deltagere á 25,-1.125,- kr
Tidsbetaling: 150 minutter á 10,-1.500,- kr

Samlet indsamling til klubhus:2.625,- kr

10 deltagere har ramt inden for grænsen på +/- 1 minut og således hver vundet 1 flaske vin.


Deltagere og resultater kan ses her

Nu starter pengejagten

Oprettet: 2010-08-25 16:03:35

Efter diverse brainstorminger er der nu udarbejdet materiale som retter sig mod henholdsvis sponsorer og klubbens egne medlemmer, ligesom en række fonde er blevet søgt.

Vi er klar til at gå på pengejagt.

På disse filer kan du hente både folder om sponsorater og om medlemsfinansiering

Sponsorater: http://www.5taarnsmotion.dk/pdf/1282743306.pdf
Medlemsfinansiering: http://www.5taarnsmotion.dk/pdf/1282743410.pdf
Klubhustegninger: http://www.5taarnsmotion.dk/pdf/1282743446.pdf

Tilsagn om det første sølvsponsorat tikkede ind umiddelbart efter artikel i Kalundborg Folkeblad.
Det kom fra Klinik for fodterapi v/Dorthe Gransøe

Nyt klubhus

Oprettet: 2010-06-21 18:27:45

Som det er de fleste bekendt gennem aviserne, har 5 Tårns Motion fået kommunens tilladelse til at anvende et jordstykke lige bag ved vores nuværende lokaliteter til at bygge et nyt klubhus på.

Og vi har også fået udarbejdet tegninger og har fået byggetilladelse.

I en pdf.fil på hjemmesidens forside kan du se hvordan huset kommer til at se ud og præcis hvor det skal ligge. http://www.5taarnsmotion.dk/pdf/1277303894.pdf

Det eneste vi mangler nu - er en håndfuld penge.

Som udgangspunkt kan nævnes, at klubben p.t. har 300.000 kr. til projektet.
Byggeprisen er sat til 1.200.000,- og vi regner med at kunne lave arbejde bl.a. indvendigt for ca. 300.000,-

Vi mangler således 600.000,- som vi savner gode ideer til at fremskaffe.

Har du erfaringer fra tilsvarende, må du meget gerne fortælle om dem til bestyrelsen.
Bare send en mail til erikjohnsen@reklameservice.dk

Vi har også lige været samlet en lille håndfuld brainstormere: Lars Illemann, næstformand Kenneth, Benner, formanden, Peter Abildgaard, Claus Bache og Christian Lind. Vi har bare brainstormet og har lige nu berørt disse muligheder for at skaffe penge:

Virksomheder i lokalområdet
Vi vil strikke et koncept sammen som vi tror vil interessere forskellige virksomheder i kommunen. Det bliver delt op i 3 gruppering med mulighed for at sponsere i 3 forskellige prisklasser. Men det er selvfølgelig ikke kun 5 Tårns Motion der skal have noget ud af dette sponsoret. Virksomhederne skal også have gavn af det udover at have været til lommerne.

Vi vil måske også spørge enkelte virksomheder om donationer, f.eks. i form af byggematerialer eller konkret udført arbejde.

Løbsrelaterede sponsorer
Vi har så meget aktivitet omkring alle vore løb, at vi arbejder på landsrelaterede sponsorer som kan have glæde af vore mange løb.

Fonde
Der ligger nogle muligheder i ansøgninger til forskellige fonde.
Vi har allerede sendt et par ansøgninger, men alle fondsuddelinger sker jo på mange forskellige tidspunkter. Vi har ikke kunnet sende ansøgninger før nu, for mange af fondene kræver byggetilladelser osv. for at tage stilling til ansøgningerne, og dem har vi jo først lige fået.
Bl.a. dem vi har søgt, er Lokale- og Anlægsfonden, hvor vi har søgt 150.000,-
Vi vil selvfølgelig også søge midler hos kommunen.

Privat sponsor
Vi har også afsendt en ansøgning til en Kalundborggenser som før har vist interesse i at give store donationer til sportslige aktiviteter. Dog uden at have modtaget noget svar.

Vores egne medlemmer
Vi har en tro på, at vores egne medlemmer kunne være interesserede i at få en slags "ejerskab" på klubhuset og undersøger lige nu bl.a. gennem DGI hvordan reglerne er for indsamlinger. Der er nogle skattefordele for de enkelte medlemmer, når blot det hele foregår gennem DGI.
Der findes også andre modeller........

Løb
Vi har vores 4 løb om året hvor vi har indtægter. Det er Vintermarathon, 5 Tårns Marathon 15. august, Mineslund Økoløb den 15. september og Julemandsløbet den 12. december.
Derud over har vi lige sagt ja tak til at afvikle SEAS-NVE kommunedysten som finder sted søndag den 26. september. Her er vi sikret et grundbeløb for vores arbejde (pressemøde tirsdag den 29. juni kl. 9.30 på Seas-NVE i Svinninge).
Vi arbejder ligeledes på at lave et årligt Tissø Rundt løbsarrangement og måske et regulært mandeløb.

Aktiviteter/events
• Sponsorløb på løbebånd med et sponsorbeløb pr. løbet kilometer
• Evt. lotteri/banko
• OK Benzin
• Virksomhedsdag - sports"udstilling" med løbs- og sundhedsrelevante virksomheder
• Lej en 5 Tårns løber for en dag til forskellige ting. Vi kan nå meget på en dag, for vi løber hurtigt.
• Avisaftale hvor vi på en eller anden måde samarbejder med en af ugeaviserne om et arrangement som i sidste ende skal ende ud i klingende mønt til byggeriet.


Den 1. juli er der bestyrelsesmøde, hvor det at skaffe penge også er et vigtigt punkt på dagsordenen.
Men som sagt, vi vil meget gerne inddrage alle vores medlemmer. Vi ved, at mange sidder inde med værdifulde idéer og vi håber selvfølgelig på, at alle vil være med til at kridte skoene så vi kan komme igang. Det er stadig vores håb, at vi har så mange tilsagn, at borgmester Martin Damm eller Kullturudvalgets formand Peter Jacobsen kunne være os behjælpelig med et gyldent første spadestik den 28. august når klubben bliver 5 år.

Erik JohnsenSe ældre meddelelser her.